Lupa

Tento týden ve čtvrtek 28. 11. končí vyučování na II. stupni v 11.40 hodin a dále pak v úterý 3. 12. končí vyučování
pro žáky na I. stupni v 11.40 hod.