Lupa

Ve čtvrtek 24. 10. navštívili žáci 3. A budovu radnice.Tajemnice MÚ paní JUDr. Eva Kalousková jim ukázala obřadní síň, kde jim pověděla základní údaje o MÚ. Potom je odvedla do kanceláře starosty a místostarosty. Starosta města Petr Hájek i místostarosta JUDr. Zdeněk Ešpandr s dětmi hovořili o městě i o cirkusu Mondeo, ve kterém některé děti vystupovaly. O týden později vzala děti na vycházku po historických objektech pracovnice muzea Mgr. Bc. Petra Zeidlerová. Seznámila je s historií města i jednotlivých historických budov. Děti se poprvé také podívaly na starý hřbitov. Děkujeme všem, kteří se dětem věnovali.

PA310125  PA310132  PA310134