Lupa

Sportovní akce se dne 1. 10. zúčastnilo 280 žáků 1. - 5. r. naší školy. Cestou na Andrlův Chlum šli žáci 2 různé trasy podle ročníku. Cestou si zopakovali své znalosti z přírodovědy, vlastivědy a topografické značky. Žáci nižších ročníků určovali pohádkové postavy a soutěžili v jejich poznávání.

Na 2 stanovištích studentky střední zdravotnické školy prověřily znalosti žáků 4. - 5. r. ze základů 1. pomoci i s jejich praktickými ukázkami. Na Andrlově Chlumu p. Vacková z městské policie připravila pro všechny žáky povídání o jejich bezpečnosti a chování ve městě i v přírodě. Akce se vydařila, počasí nám přálo a někteří žáci s p. učitelkami vystoupili na rozhlednu a užívali krásného výhledu. Poděkování patří žákům 7.C za pomoc při organizaci, studentkám SZŠ v Ústí n. Orlicí za praktické ukázky a prověřování žáků. a p. Vackové za zajištění bezpečnosti žáků a přednášce pro ně. Projekt byl finančně podpořen Městem Ústí n. Orlicí.