Lupa

Zápis žáků 1. tříd do školní družiny se koná v pondělí 2. září v 8.20 v budově školní družiny Na Štěpnici. 

Zápis žáků 1. A provede paní vychovatelka Vanšurová, zápis žáků 1. B provede paní vychovatelka Šmajzrová.

Zápisní lístky pro zájemce z ostatních tříd předá dětem paní vychovatelka nebo jsou k vyzvednutí ve školní družině.Termín pro odevzdání vyplněných zápisních lístků je nejpozději středa 4. září. 

Provoz školní družiny od 2. 9. 2019 začíná v 6.30  a končí v 16.30 hodin a vždy navazuje na konec vyučování žáků.

Dana Marková