Lupa

Žáci devátých tříd volitelného předmětu ekologie prohlubovali svoje znalosti z ochrany přírody a životního prostředí v Ekocentru Paleta Pardubice. Mgr. Hana Entová