Lupa

V pátek 31. května jsme ve školní družině oslavili Mezinárodní den dětí. Nejprve děti zhlédly loutkovou pohádku Jak šel Kozlík do světa a poté se rozeběhly na zahradu, kde na ně čekala družinová pouť - foto.
Úkoly na sportovních atrakcích - lukostřelba, slalom na koloběžkách, slackline, hod na plechovky, závody aut, chodníček ruka noha aj. - plnily s úsměvem i námahou. Odměny si všichni vybrali v pouťovém obchůdku.
Akci jsme mohli připravit hlavně díky našim obětavým pomocníkům. Přišly nám pomoci maminky našich žáčků a zapojili se také starší spolužáci z 8. a 9. tříd. Všem jim děkujeme, že věnovali svůj volný čas a připravili s námi dětem hezké odpoledne. Dana Marková