Lupa

Dvě skupiny osmáků z volitelných předmětů ekologie a seminář z přírodovědných předmětů absolvovaly výukový program Gymnázia Ústí nad Orlicí. Naši žáci si vyzkoušeli práci v  nových laboratořích. Pozorovali, popisovali, porovnávali a “mikroskopovali” vodu v různých skupenstvích a podobách. 
Výukového programu ústeckého Gymnázia se zúčastni také  “ekologové” z devátých ročníků. Mgr. Hana Entová