Lupa

Žádnému "Oušťákovi" není třeba vysvětlovat, co je to Kocianova houslová soutěž, a protože máme ZUŠ na doběhnutí o přestávce, mohli se žáci ze 7. A zúčastnit slavnostního zahájení této soutěže. Byl to silný zážitek,
a až si ve škole budeme plni emocí o této události povídat, zjistíme, že jsme vlastně zvládli úplně bezbolestně "subjektivně zabarvený popis". Mgr. Dana Špindlerová