Lupa

V letošním roce bylo zahájeno pravidelné vzájemné vzdělávací působení mezi žáky naší školy. Tato účinná a zajímavá forma vrstevnického vyučování mezi žáky 1. a 8. ročníku probíhá v odpoledních hodinách v družině. Děvčata z 8. ročníku tam jednou týdně provádějí své mladší spolužáky procesem učení v oblasti algoritmizace

a programování. Pečlivě se na role „učitelek“ připravují, prvňáčkům zadávají úlohy, podporují je ve strukturovaném myšlení a nalézání různého řešení problémů. Společně pracují s robotickou včelkou Bee-Bot. Malým žáčkům jde programování opravdu skvěle! Za splnění všech zadaných úkolů získá každý malý programátor na konci školního roku zasloužené ocenění - Bee-Bot certifikát. RNDr. Ivana Chaloupková