Lupa

Naši žáci 6. a 7. ročníků navštívili v rámci pracovního vyučování sběrný dvůr, kde si mohli “osahat”, co se děje s tříděným odpadem. Akce proběhla ve spolupráci s Městem Ústí nad Orlicí a společností TEPVOS. Mgr. Hana Entová