Lupa

Žáci 5. A  paní učitelky Y.  Bendové si pro mladší spolužáky z 1. a 2. tříd nacvičili krátké divadelní ukázky ze známých českých pohádek. Vše bylo zcela v jejich režii  - scéna, dialogy, kostýmy. Mladší děti měly za úkol pohádky poznat, což se jim ve všech případech podařilo. Šikovné páťáky odměnily bohatým potleskem. Mgr. Martina Drymlová