Lupa

Vox coloris – Gymnázium Ústí nad Orlicí
Zlatý klíček – ZŠ Komenského Ústí nad Orlicí
sbory řídí Lenka Barvínková, Dana Špindlerová, Dana Johanidesová
Koncert se uskuteční ve středu 20. března 2019 v 18 hodin v sále ZUŠ Jaroslava Kociana

V rámci koncertu zazní kantáta Bohuslava Martinů Otvírání studánek

recituje:

Miloslav Chvátil, baryton: Marek Hoffmann

za doprovodu:

1. housle Petra Kleislová, 2. housle Monika Hyláková, viola Miluše Barvínková, klavír Markéta Divišová

Vstupné 50 Kč, dobrovolně i více

 

zpivame pro unicef