Lupa

V tomto školním roce se školního kola chemické olympiády zúčastnili dva žáci z IX. C. Řešili úlohy, které byly zaměřené především na přípravu plynů a na práci s nimi. Dalšími tématy byly neutralizace, úprava chemických rovnic a změny skupenství. Na 1. místě se umístil David Roušar, na 2. místě se ztrátou 2,75 bodů Michal Krupa.
Oběma chlapcům blahopřeji a děkuji za odvedenou práci. RNDr. Ludmila Johnová