Lupa

V pátek 18. 1. navštívili žáci 3. A Muzeum řemesel v Letohradě, kde pro ně byl připraven edukační program  ,,Už vím, jak na toˮ. Žáci se na začátku programu rozdělili do šesti skupin, z nichž každá dostala jméno, a plnili úkoly zaměřené na řemeslnou výrobu našich předků. Nejrychlejší týmy získávaly žetony a na závěr byl vítězný tým odměněn. Během 90 minut pracovali žáci pod vedením lektorky s autentickými předměty, pracovními listy a obrazovými materiály. Vzhledem k termínu zhlédli i vystavené betlémy, staré a nové vánoční ozdoby a dekorace. Pro některé byla zážitkem už samotná cesta vlakem a většina už se těší, až do muzea vezme své rodiče. Mgr. Eva Roller Stránská