Lupa

V úterý 4. prosince navázal na dopolední výstavu tradiční jarmark, který přilákal do budovy Na Štěpnici nejen rodiče a prarodiče žáků I. stupně, ale i širokou ústeckou veřejnost. O úvod se postaral pan ředitel naší školy Mgr. Bc. Radek Škarka a pěvecký sbor Písnička. Připravené stánky nabízely vánoční dekorace, které vznikaly během podzimu

podšikovnýma rukama našich žáků. A tak se obdivovalo, chválilo, nakupovalo, fotografovalo i vyrábělo.


Mnozí zde strávili celé odpoledne a to nás těší. Děkujeme za návštěvu a těšíme se na shledanou opět za dva roky. 
Mgr. Eva Roller Stránská