Lupa

Ve čtvrtek 11. 10. se vydaly děti z 2. A do knihovny. Paní knihovnice si pro ně připravily moc pěknou akci - Pasování na Rytíře řádu čtenářského. Dozvěděly se, jak se ze sedmiletých pážat stávali rytíři v dávných dobách, a pak samy prošly několika úkoly, aby se z nich stali rytíři - ochránci knížek. Mgr. Jana Ďopanová