Lupa

Dne 27. 9. se žáci 2.–5. ročníku zúčastnili závodů na Andrlák. Po vyznačených trasách došli k chatě, cestou plnili 10 úkolů z přírodovědy a vlastivědy, menší hádali názvy pohádek. Po krátkém občerstvení byla pro ně připravena ukázka výcviku a práce policejních psů, kterou si připravili psovodi Policie ČR. Poděkování  za spolupráci patří žákům 9. C, členům Policie ČR a členům Městské policie v ÚO. PaedDr. Yveta Bendová

A4  A5  A8  A7  A6