Lupa

Rytíři řádu čtenářského se stali žáci 2. B. Ve čtvrtek 27. září byli totiž v Městské knihovně v Ústí nad Orlicí pasováni na čtenáře.Cesta k získání titulu nebyla však jednoduchá, neboť museli v mnoha úkolech prokázat své čtenářské dovednosti. Každý pak obdržel i malou odměnu. Akce se dětem velmi líbila a již teď se těší na další návštěvu knihovny. Mgr. Mirka Pospíšilová