Lupa

Žáci osmých ročníků spolu se svými učiteli začali v letošním roce výuku přírodovědných předmětů netradičně.
Hned v září vyjeli na exkurzi do Brna, kde kromě science centra VIDA navštívili ANTHROPOS a botanickou zahradu MENDELU. Mgr. Dana Špindlerová