Lupa

Ve čtvrtek 21. června odpoledne navštívili naši školu budoucí prvňáčci za doprovodu svých rodičů. Děti se seznámily s prostředím školy, vyzkoušely si, jak to funguje v opravdové školní třídě, zábavnou formou plnily úkoly, společně si zazpívaly a domů si odnášely vlastnoručně vyrobené sluníčko. Pro rodiče byla připravena informační schůzka s ředitelem školy. Seznámili se s budoucími třídními učitelkami, získali potřebné informace o chodu školy, vyučování i školní družině. Všichni odcházeli domů uklidněni, že společnými silami a s dobrou vůlí vše zvládnou. Mgr. Eva Vyčítalová