Lupa

Ve dnech 28. a 29. května proběhlo na ZŠ Komenského okresní kolo Pythagoriády. Krásného úspěchu dosáhli naši žáci Alice Filipová z 5. A a Michal Krupa z 8. C, kteří ve svých kategoriích obsadili 3. místo. Dalšími úspěšnými řešiteli byli Mikuláš Miler a Jakub Udržal, oba z 5. B. Blahopřejeme! RNDr. Ludmila Johnová