Lupa

V únoru probíhalo na naší škole dotazníkové šetření s názvem mapa školy. Žáci, rodiče a učitelé měli možnost, vyjádřit se prostřednictvím dotazníku k nejdůležitějším problémům i přednostem školy tak, jak je vidí oni sami. Mezi oblasti hodnocení byly cíle školy, výuka a hodnocení žáků, spolupráce, bezpečí, materiální zázemí, spokojenost se školou a vztahy. Na konci této zprávy najdete odkazy na souhrnnou zprávu školy, souhrnnou zprávu dle jednotlivých oblastí (I. stupeň, II. stupeň, rodiče) a analýzu školy. Všem zúčastněním velmi děkuji za vyplnění dotazníku.
Konečné výsledky nám pomohou zkvalitnit vyučovací proces a další oblasti školního života, do které patří žáci, rodiče a učitelé. Naleznete je v dokumentech školy. Mgr. Bc. Radek Škarka - ředitel školy