Lupa

Matematický klokan - výsledky
Mezinárodně koordinovaná soutěž Matematický klokan byla vytvořena podle obdobné soutěže, která byla v osmdesátých letech minulého století pořádána v Austrálii. Od roku 1991, kdy se konal první ročník ve Francii, se rozšířila do zemí Evropy a postupně i na další kontinenty. V roce 2016 se již této soutěže účastnilo přes 6 milionů

soutěžících z více než 60 zemí celého světa sdružených v asociaci Kangourou sans frontieres, jejíž koordinační centrum je v Paříži. V ČR se soutěž Matematický klokan konala poprvé v roce 1995. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Řešení příkladů Matematického klokana připadlo v tomto školním roce vzhledem k jarním prázdninám na pondělí 19. března.

 

Výsledky:


Kategorie Cvrček - 51 žáků
79 bodů Jan Hruška III. B
75 bodů Jan Vašátko III. B
73 bodů Alex Jahoda a Karel Vacek III. B

 

Kategorie Klokánek - 97 žáků
109 bodů Mikuláš Miler V. B
100 bodů Jan Šparlinek a Jakub Udržal V. B
94 bodů Alice Filipová V. A

 

Kategorie Benjamín - 96 žáků
88 bodů Daniel Vaňukov VII. B
81 bodů Filip Jaroš VII. A a Veronika Málková VI. A

 

Kategorie Kadet - 100 žáků
91 bodů Ondřej Krátký IX. A
87 bodů David Roušar VII .C
78 bodů Evgeniya Petrovna Kusenko IX. B

 

Všem žákům patří poděkování za účast a těm nejlepším ještě blahopřání k pěkným výsledkům.
RNDr. Ludmila Johnová