Lupa

Přijměte pozvání na koncert, který pořádá Klubcentrum Ústí nad Orlicí v rámci koncertního předplatného.
Představí se vám Zlatý klíček a sbor Gymnázia z ÚO Vox coloris. Ve společné části zazní kantáta Bohuslava Martinů Otvírání studánek. ZUŠ Jaroslava Kociana, 17. dubna 2018 v 19.30 hod. Vstupné je 120 Kč, vstupenky je možné zakoupit v IC Ústí nad Orlicí.