Lupa

Celkem padesát vítězů krajských kol ve čtyřech kategoriích této soutěže se sešlo 16. května v pražském Emauzském klášteře. Utkali se před zraky odborné poroty a televizních kamer ve zhruba dvouminutovém monologu, aby si ověřili své řečnické a komunikační dovednosti. Naši základní školu úspěšně reprezentoval žák 6. B Jiří Kada.