Lupa

Žáci 1. stupně se zúčastnili exkurze do Zahradnictví Petra a Vlaďky Šťastných. Měli možnost navštívit skleníky,
ve kterých jim byly představeny rostliny, které se v nich pěstují. Poté děti absolvovaly poznávací soutěž, ze které vyšel v každé třídě jeden vítěz. V závěru prohlídky si děti zakoupily kytičky, kterými chtěly udělat radost svým blízkým.