Lupa

Vysvědčení za 1. pololetí bude rozdáno ve čtvrtek 30. ledna  4. vyučovací hodinu žákům na 1. stupni a 5. vyučovací hodinu žákům na 2. stupni. V pátek 31. ledna mají žáci pololetní prázdniny.