Lupa

Ve čtvrtek 12. prosince připravily pěvecké sbory Písnička a Zlatý klíček již tradiční Zimní koncert.
Ten byl vyvrcholením práce posledních tří měsíců a intenzivní přípravou na podzimním soustředění. Obě hudební tělesa se představila v samostatných blocích a v závěru došlo i na společnou koledu, která všechny přítomné
naladila na vánoční čas.
Krásné vánoční svátky všem našim žákům přejí učitelé.

 

image002

 

image001